top of page
  • Forfatterens bildePeter

Innledninger som vekker interessen

Aviser har fengende rubrikker, e-poster bruker emnefeltet og flinke talere har en bra åpningsreplikk. Og hva er fellestrekket for disse? Hva er det som gjør at de vekker interessen og får oss til å lytte?


En god fremgangsmåte er å dele opp innledningen i to deler, med en liten pause mellom. Den første delen får mottakeren å stoppe opp, til å reagere. Pausen bygger forventninger, og avslutningen fullfører budskapet.


Som for eksempel, emnefeltet på en e-post: «Anne, et kort spørsmål…» (del en) Anne kommer å åpne denne e-posten raskt, av tre grunner:


1. Hennes navn vekker interessen

2. Ordet «kort» innebærer at det kommer å gå raskt

3. Hun er nysgjerrig på hva spørsmålet er (del to)


En måte å innlede en muntlig presentasjon er å starte med å si: «Jeg har et spørsmål til dere…» (del en) Alle ser på deg, og lurer på hva spørsmålet er. Og etter pausen som får alle å samle seg, følger du opp med et godt spørsmål (del to)


Når du vil ha hjelp med noe: «Kan jeg be deg om en tjeneste?» (del en) De svarer som oftest «Visst» og nå sier du hva du vil ha hjelp med (del to)


Dersom du ønsker innspill fra publikum: «Kan jeg spørre dere om råd i en sak?» (del en) De svarer «Ja» (hvem skulle ikke det?) og nå kan du be om deres mening i saken (del to)


For å avslutte møter i tide, når det er 10 min kvar: «Jeg er bevisst på tiden…» (del en) alle stopper opp og ser på klokken. «…la oss summere opp hva vi har blitt enige om så langt» (del to) og du kan avslutte møtet 5 minutter før tiden

留言


bottom of page