top of page
  • Forfatterens bildePeter

Koronasituasjonen, for arbeidsgiveren

Koronasituasjonen har påvirket oss alle, på forskjellige måter og i forskjellig grad. For noen bedrifter har nedgangen i salg medført at man blir nødt å se på nedbemanning for å kutte kostnader. En slik prosess påvirker både arbeidsgiver og arbeidstaker, i dette første blogginnlegget skal jeg skrive om hvordan det påvirker arbeidsgiver. I mitt neste blogginnlegg kommer jeg å skrive om arbeidstakerens situasjon.

Det er mange ledergrupper som vært travelt opptatt i den siste tiden. Det har blitt skissert mange forskjellige scenario og lagt flere alternative planer. Dette pleier å koke ned til alternativer for beste- verste- og realistiske- situasjoner og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Hvis vi nå er så uheldige at vi kommet til det punktet at nedbemanning er nødvendig for å sikre fortsatt drift, så kommer neste utfordring: Hvem skal bli overtallige?

De forskjellige scenarioene gir en indikasjon på hvilke prosesser og aktiviteter som er mest viktige for bedriften, de er ofte tett knyttet sammen med kjerneverdiene. Innen de minst kritiske områdene starter du å lete etter overtallige. Med gode prinsipper for validering av de ansattes evner, resultater og kapasiteter skaffer du grunnlag for å fatte beslutninger som tilfredsstiller både eiere, ledere og tillitsvalgte.

Arbeidsmiljøloven tar hånd om de lovfestede tingene ved nedbemanning. Den vanskelige delen må du gjøre selv og det er noe du gjør for det er hva som kreves av din rolle som leder. Forbered deg godt til samtalen da den ansatte skal få beskjed om at han/hun er en av de som blir overtallige. Du kommer å møte et hav av følelser, de fleste helt irrasjonelle, så forbered deg godt. Når du planerer hva du skal si, vær strukturert, tydelig og hold budskapet kort. Ofte har vi et ønske om å forklare oss, beskrive og utdype. Unnvik det! Hold det kort og konsist!

Tenk på at om du synes dette er emosjonelt anstrengende, så er det mye verre for den som sitter på andre siden bordet. Vanligvis er de, i denne situasjonen, ikke mentalt mottakelige for logisk resonering, det er for mye følelser til det. Så hold deg til det du forberedt og unnvik lange forklaringer.

Gjør dette på en måte som viser respekt og verdighet, for både parter.

Comentarios


bottom of page