top of page
  • Forfatterens bildePeter

Tre spørsmål som gjør at du skriver bedre tilbud

Tilbud spiller ofte en stor rolle for om du vinner anbudet eller ikke. Det finnes mange tips på hvordan en skriver bra tilbud, men før du skriver tilbudet er det tre spørsmål du bør ha svaret på:Når skal du skrive et tilbud? Alt for mange skriver et tilbud så fort kunden ber om det. Jeg mener du bør vente med tilbudet til kunden er klar for å ta en beslutning.

  • Har du forstått kundens problem?

  • Tilfredsstiller din løsning kundens ønsker og behov?

  • Er kunden klar for en beslutning?

Hvis du svarer nei på en av de spørsmålene er det oftest best å jobbe videre med det spørsmålet.


Til hvem skriver du tilbudet? Til den som spør, er vel den spontane tanken. Og det stemmer for så vidt, hun kommer helt sikkert å lese ditt tilbud. Det er høgst trolig at flere personer kommer å lese tilbudet, det kan ofte være 5 – 10 personer som skal se tilbudet før det kommer en bestilling. Sørg for at tilbudet kort og presist beskriver bakgrunn, problemstilling, løsning og fordeler, og fremfor alt hva fordelene betyr for kunden.


Kan du løse kundens problem? Jeg tenker ikke på om din produkt tilsvarer de tekniske spesifikasjonene, det klarer de fleste leverandører å fikse. Jeg lurer på:

  • Vet du hva som er årsaken til problemet?

  • Hva fordelene med din løsning virkelig betyr for kundens hverdag?

  • Hvordan verdsetter kunden de fordelene?

Ved å virkelig forstå kundens problem, og tydelig vise hvordan din løsning gir betydende fordeler for kunden, har du gitt deg selv store muligheter å vinne anbudet.


Lykke til!

Comments


bottom of page