top of page

Akademi

Våre akademier er bygget opp av en serie med seminarer. Erfaring viser at innlæringen får best effekt dersom den fordeles over tid, med øving underveis, repetisjon mellom seminarene og oppfølging etterpå. Forskjellige temaer retter seg mot ulike målgrupper og i akademiene bruker vi både video og personlig oppmøte, etter hva som er hensiktsmessig.

bottom of page