top of page

Excel akademiet

Akademiet består av en serie online seminarer. Vi starter med det helt enkle, og bygger gradvis opp kompetansen, for å tilslutt gradere til svart belte.

Seminarene er basert på aktiv involvering fra deltakerne  med diskusjoner og spørsmål.

Det er en fordel om du har mulighet å jobbe på flere skjermer (eller enheter) så at du kan følge med treneren på den ene skjermen og jobbe i ditt eget Excel ark på den andre.

Excel - svart belte.png
Excel - hvitt belte.png

Hvitt belte
Vi gjør oss kjent med hvordan det er å jobbe i Excel vinduet, grunnleggende funksjoner, formattering og noen enkle formler.  En grundig introduksjon til Excel.

Excel - gult belte.png

Gult belte
Skap orden og få bedre oversikt i Excel. Presentere data på en tydelig måte, vi lager diagrammer og ser på andre måter å bearbeide og analysere data.

Excel - grønt belte.png

Grønt belte
Vi arbeider med multiple regneark, innsetting og kopiering, formler på tvers av regneark. Få bedre kontroll over informasjonen med sortering, tabeller og filtrering.

Excel - blått belte.png

Blått belte
Bearbeide større datamengder, bruk funksjoner for å finne og hente ut informasjon basert på gitte kriterier. Avansert formattering, tallformat og tabellfunksjonalitet.

Excel - rødt belte.png

Rødt belte
Sett opp avanserte funksjoner, finn data basert på multiple kriterier. Gjør dine regneark brukervennlige. Bruk validering for å forhindre feilaktig innmating.

Excel - svart belte.png

Svart belte
Hvordan du oppretter og bruker pivottabeller til å beregne, summere og analysere dine data. Målsøking, la Excel finne den korrekte verdien for deg.

Excel for nybegynnere, pris:     2.950,- ex MVA

Hvitt belte:    dato ikke bestemt
Gult belte:    dato ikke bestemt
Grønt belte:  dato ikke bestemt

Excel for viderekomne, pris:     2.950,- ex MVA

Blått belte:    dato ikke bestemt

Rødt belte:    dato ikke bestemt

Svart belte:   dato ikke bestemt

bottom of page