top of page

Lederutvikling

Higher level management academy er et utviklingsprogram som vender seg til så vel erfarne ledere som til de som nettopp startet i rollen. Programmet vil gi lederne en annerledes oppsetning verktøy og kompetansen til å bruke dem. 

Programmet er bygget opp på en kombinasjon av seminar, coaching og mentoring - både online og ansikt til ansikt. På våre seminar vil deltakerne bli aktivt involverte med diskusjoner, spørsmål og rollespill. 

Vi bruker virkelige situasjoner og eksempler, hentet fra hverdagen  og innholdet er tilpasset deltakernes nivå, arbeidssituasjonen og bedriftens mål.

shutterstock_274131674.jpg

Higher level management academy tar blant annet opp:

  • Lære å lede seg selv, ved å utvikle gode handlingsplaner

  • Få tid til alt, ved hjelp av 4. generasjonens planering

  • Identifisere personlighetstyper, hva som skiller dem og hvordan man håndterer dem

  • Nytteverdien av mangfold i et team

  • Kommunikasjon, filtrere ut det som er viktig å si 

  • Hva drives den ansatte av? Forskjellige motiver har ulik innvirkning på forskjellige individer

  • Ulike situasjoner, og personer, krever ulike lederstiler. Når, og med hvem, er hvilken av stilene mest effektiv

  • Feedback som naturlig del og hvordan lederen bruker det for å få den ansatte til å vokse

bottom of page