top of page

Higher level management academy

Higher level management academy er et utviklingsprogram som vender seg til så vel erfarne ledere som til de som nettopp startet i rollen. Programmet vil gi lederne en annerledes oppsetning verktøy og kompetansen til å bruke dem. 

Bli en mester på selvledelse

Før du kan lede andre behøver du å bli flink til å lede deg selv

Fra ToDo-lister til planering

Målorientering og handlingsplaner som får ting å skje, ikke bare på papiret

TEAM, Together Everyone Achieves More

Forvandle flinke individer til et team der helheten er mer en summen av delene

Hvordan alle vinner på delegering

Din jobb er å være leder, la dine ansatte få utføre de operative oppgavene

shutterstock_274131674.jpg

For den enkelte leder har vi et utviklingsprogram over 6 måneder, der vi møtes online, en halv dag, 2 ganger pr måned. Mellom gruppetreningene booker vi inn 1-til-1 oppfølging der vi utvikler din personlige lederstil.

Ta kontakt for å få vite når neste akademi starter.

For bedrifter skreddersyr vi gjerne akademiet for å passe lederteamet hos dere. Sammen blir vi enige om en plan, med gruppetreninger og 1-til-1 oppfølging, for å gi deres ledere grundig kompetanse for sitt lederskap.

Kontakt oss for å se hva dette vil kunne gjøre for er bedrift.

bottom of page