top of page

Higher level sales academy

Higher level sales academy er et utviklingsprogram som retter seg mot både nye og erfarne selgere. Ditt team vil se virksomheten fra et helt nytt perspektiv og ha ferdigheter som skiller dem fra andre selgere.

Higher level sales academy

Innholdet i programmene er alltid tilpasset deltakernes nivå, arbeidssituasjonen og bedriftens mål. Hver bransje er unik, med sine spesielle forhold, ulikheter og variasjoner. Vi kjenner til disse forskjellene, og derfor forbereder vi trening, innhold og aktiviteter på grunnlag av kravene til våre kunder.

Vi benytter forskjellige metoder som coaching, mentoring og seminarer – både online og ansikt til ansikt, alt etter hva som er mest hensiktsfullt. Våre seminarer er basert på at deltakerne blir aktivt involverte med diskusjoner, spørsmål og rollespill.

Higher level sales academy hjelper selgere med blant annet:

- Lære seg å identifisere hvilke muligheter som kan lede frem til salg
- Ha evnen til å si nei til «hopes n’ dreams»
- Riktig bruk av tid, tenke gjennom hensikten med møtet, tilbudet og hvorfor man bruker tid på kunden
- Hvordan man kommer tidlig inn i kjøpsprosessen og hvorfor det hjelper deg å få bedre betalt
- Finne de virkelige behovene og forstå kundens kjøpsargumenter
- Forskjellen på tekniske behov og kundenytte.
- Identifisere beslutningstakere og de som beslutningstakeren søker mest støtte fra
- Subtile måter for å flytte, forandre og korrigere kundens meninger, til vår fordel.
- Sørger for å få den «siste samtale» før kunden tar beslutning.
- Hvordan man forhandler og argumenterer for et høyere pris enn konkurrenten

bottom of page