top of page

Løsningsfokusert coaching

Coaching har blitt en moderne og effektiv måte for å utvikle ledere og ansatte. Løsningsfokusert coaching er et effektivt og velprøvd verktøy, som raskt vil hjelpe deg og dine ansatte til å gjennomføre de ønskede endringene, både i yrkes- og privatlivet.

Fordelen med løsningsfokusert coaching er tidsbesparingen. Møtene er 60 – 90 minutter lange og i løpet av bare noen få møter har vi oppnådd varig forandring. Møtene kan gjennomføres både online og ansikt til ansikt.

shutterstock_1787633729-red.jpg

Når er coaching fordelaktig for bedriften?

 • Utvikle potensialet hos enkelte ansatte

 • Ved forandringsprosesser i bedriften

 • For å bryte gamle vaner og mønstre

 • Forandring av individuell, attityder, meninger og oppførsel

 • Komme raskere til beslutning

 • Utvikle kreativitet og initiativ

Hvilke resultat kan du forvente?

 • Større ansvar hos den enkelte

 • Betraktelig økt selvtillit

 • Bedre balanse mellom arbeid- og privatliv

 • Økt trygghet i de egne beslutningene

 • Positivitet og et større fokus på løsninger enn problemer

 • Se situasjoner fra forskjellige ståsted 

ICF-logo.png
bottom of page