top of page
  • Forfatterens bildePeter

Kommunikasjonens fire grunnsteiner

En dialog er et flyt av informasjon mellom to personer og de fire grunnsteinene er lytte, snakke, enes og agere. I hvilken ordning de inntreffer varierer og gjennom dialogen skifter du mange ganger mellom dem. For å nå bra kommunikasjon hjelper det å gjenkjenne disse grunnsteinene og hva de betyr.Lytte

For å kunne forstå motparten er du nødt til å lytte. Du kanskje må spørre mer, be om mer informasjon eller forklaring. Oppsummer underveis og verifiser at du forstått, med spørsmål som «…har jeg oppfattet deg riktig?»


Snakke

Formidle ditt budskap eller standpunkt. Beskriv hva du føler, hva du ønsker eller hva du ser for konsekvenser. Det er viktig at du gir motparten sjansen å forstå deg.


Enes

Unnvik kompromisser og etterstreb heller win-win. Kartlegg interesser og håndter konflikter. Løs eventuelle utfordringer i fellesskap.


Agere

Dette er selve resultatet av kommunikasjonen. Vær tro mot det ni sagt og utfør det ni blitt enig om. Det bygger troverdighet og tillit innfør neste kommunikasjonstilfelle.


Hvis du blir flinkere på dette, kommer andre å forstå deg oftere, og du kommer til å forstå andre bedre. Din kommunikasjon kommer å bli enklere, mer effektiv og du kommer å nå bedre resultater.

Komentar


bottom of page