top of page
  • Forfatterens bildePeter

Delegere ansvaret, ikke bare oppgaven

For å lykkes med delegering er det viktig å fokusere mer på resultatet enn metoden.

I starten vil det å ta lengre tid å delegere, enn å be noen utføre en oppgave. Men det er vel investert tid. Gjennom å delegere ansvaret skaper du kompetente medarbeidere, og på sikt kommer det å spare mye tid.


Ønskede resultat

Skap en tydelig og felles forståelse for hva som er det ønskede resultatet for oppgaven. Vær tålmodig, visualiser det ønskede resultatet, og sørg for at alle ser det samme bildet.

Fokuser på "Resultat" - i stedet for "metode".


Retningslinjer

Definer retningslinjer og identifisere parameterne for ansvar og myndighet. Retningslinjene skal være så få, korte og tydelige som mulig. Opplys om eventuelle forbud.

Fokuser på "Hva" - i stedet for "Hvordan"


Resurser

Det kan være økonomiske-, tekniske- eller personalresurser som trengs for å utføre oppgaven. Bli enig om hva som er forsvarlig ressursbruk.


Evaluering og utfall

Gå igjennom når og hvordan evalueringen kommer å gjennomføres. Diskuter konsekvensene av forskjellige utfall, både positive og negative, og mulig premiering eller belønning for graden av resultatoppnåelse.

Comments


bottom of page