top of page
  • Forfatterens bildePeter

Hvorfor «jevnt-og-trutt» vinner over «skippertaksmetoden»

Utmattelsesjakt er den enkleste jaktformen, og trolig eldste. Dette er en våpenløs forfølgelsesjakt. Den bygger på det faktum at mennesket er i stand til å lunte av gårde over lang tid uten å bli overopphetet, mens byttedyr nok løper fortere, men da over kortere strekninger og med behov for å bli kvitt overskuddsvarme før neste spurt.

Det er trolig dette som ligger til grunn for Æsops berømte fabel om Skilpadden og Haren.


Men hva er det som er som er så bra med «jevnt-og-trutt»? Jo, det er framfør alt tre ting:  1. Ved å være konsekvent, og stå på selv i møte med motgang, bygger du selvtillit og skaper en god selvfølelse

  2. «Jevnt-og-trutt» hjelper deg å dele opp det store i mindre og mer håndterbare biter, som for eksempel: Hvordan skal jeg klare å løpe et maraton? – Enkelt, ta ett stort steg, repeter ca 42.000 ganger

  3. Konsekvente handlinger hjelper deg å beholde roen og agere med selvdisiplin også når verden rundt deg er ute av kontroll

Hverdagen er full av naturlige eksempler på ting vi gjør «jevnt-og-trutt», feks pensjonssparing (månedsbeløp) pusse tennene (2 ganger for dagen) levere bilen på service (en gang per år).


Et av de mest kjente eksemplene der «jevnt-og-trutt» vinner over «skippertaksmetoden» er Scott vs Amundsen i kappløpet om Sydpolen. Amundsen holdt seg strikt til sin veloverveide plan imens Scott tok seg frem i rykk og napp. Amundsen ende opp som helt og Scott fikk sette livet til.


Selv om Skilpadden ikke vinner over Haren vær gang, så kommer vil han å vinne oftere. Gjør deg vant til å jobbe jevnt-og-trutt, så vil du lykkes oftere.

Comments


bottom of page