top of page
  • Forfatterens bildePeter

Utfordringer er muligheter i forkledning

Uforutsette utfordringer gir også uforutsette muligheter. Mange arbeidsplasser er stengt og i stedet sitter vi på hjemme kontor. Mange av de arbeidsoppgaver vi gjør til daglig er nå satt på vent, og vi fyller dagen med de ting vi faktisk kan gjøre i den situasjon vi befinner oss i. Dette gir oss også muligheter til å være kreative, og ta tak i andre ting som kan være vanskelig å finne ro til i den normale, stressede hverdagen. Det kan for eksempel være:


- Se over bedriftens langsiktige strategi

- Finne ut hvilke stillinger eller posisjoner som er kritiske for bedriften

- Planere en kampanje for å dra nytte av det oppdemte behovet stengte arbeidsplasser gir

- Gå igjennom, og optimere, rutiner og prosesser

- Finne ut hva ni bør gjøre mer av, og hva ni skal gjøre mindre av

- Varetelling

- Rydde lagret

- Pusse opp kontoret


Hva har du planer om å bruke denne tiden til?

Comments


bottom of page